TOBB Boliggaranti

Har du inntekt, men mangler egenkapital til bolig? Vi gir deg muligheten til å kjøpe uten.
Dette er en garantiordning der du kan låne inntil 100 prosent av boligens verdi.
Banken aksepterer at garantien legges til grunn for at du kan låne ut over 85 prosent av boligens verdi.

Den siste 15 prosenten du vanligvis må ha som oppstart egenkapital
kaller vi for topplån. Dette lånet betaler du ned innen 5 år.

Er dette noe som passer for deg? Søk i dag
Her kan du søke om TOBB Boliggaranti